Chính sách bảo mật Binverse

Chúng tôi tại Binverse cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quyền riêng tư. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Khi bạn sử dụng dịch vụ tại Binverse của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin thanh toán và các thông tin tài khoản ngân hàng cần thiết để thực hiện các giao dịch tài chính.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý các giao dịch, cung cấp hỗ trợ khách hàng và thông báo về các thay đổi trong dịch vụ hoặc chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận.
  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ không đúng cách. Tuy nhiên, không có hình thức truyền dẫn nào trên Internet hoàn toàn an toàn, và do đó chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn của thông tin cá nhân của bạn.
  4. Quyền lợi của người dùng: Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và cập nhật thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [thông tin liên hệ].
  5. Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2018.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách này có thể được cập nhật từ thời gian này và chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.

Điều này là quan trọng để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên Binverse.